Pereiti prie turinio Lietuvių Dailės Muziejus Lemonte

Artėjant Kalėdoms, svečiavomės pas Amerikoje gyvenančią tautodailininkę, skautę gerbiamą ponią Alę Namikienę.
Mūsų pokalbis sukosi ne tik apie Jos veriamus šiaudinukus, tautodailės už Atlanto puoselėjimą, bet ir apie vaikystę, asmenines patirtis, išgyvenimais įgautą stiprybę.

Alės Namikienės sukurtų kalėdinių šiaudinukų galite įsigyti mūsų muziejaus parduotuvėlėje, užsukę šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 2 v. p.p.

Maloniai kviečiame ir jus pasižiūrėti bei paklausyti.

Lietuvių Dailės muziejus/ galerija „Siela" šį sezoną ėmėsi dar vieno kūrybinio darbo.
Nusprendėme ruošti pokalbių laidas apie išeivijoje vykstančius unikalius dalykus, stiprinančius mūsų tautinę kultūrą, paveldą, jungiančius mus visus vienybėje bei santarvėje.

Ši laida apie Kryžių kalnelį Pasaulio Lietuvių Centro kieme, Lemonte, atsiradusį gerb. dr. Romo Povilaičio pastangomis.

Romas Jelinskas: Meno sezono atidarymas „Sieloje"


Mieli kūrėjai,

pasiilgome visų!

2020 metai persirito į rudens pusę, o mes Sieloje kantriai laukdami aiškumo, taip jo ir nesulaukėme. Todėl priėjome išvados, kad kiekvienam žmogui šiais metais aiškumas yra asmeninis.
Mūsų patirtis, organizuojant vasaros vaikų stovyklas ir tik kelis kuklius renginius, parodė, kaip visi lietuviai išsiilgę kultūrinių renginių, bendravimo, artumos. Todėl drįstame atverti duris, kaip ir anksčiau.

Mielieji, žinau, kad daugelis iš jūsų stipriai pasistūmėjo kūryboje ir, manau, laikas pasirodyti tradiciškai - su meno sezono atidarymu. Šis jau bus septintasis.
Talpi tema „Šviesos paslaptis" kiekvienam iš būsimų dalyvių suteikia neribotas kūrybines galimybes. Pirmyn!
Dalyvauti gali lietuviai, profesionalai ir mėgėjai.
Galite pateikti nuo 1 iki 3 darbų.
Užrašykite autoriaus vardą, pavardę, pavadinimą, metus, techniką - SVARBU!
Darbus pristatyti būtina iki rugsėjo 27 d. „Sieloje", (antraip jie nepaklius į katalogą).
Nepamirškite - kabinami darbai PRIVALO turėti ant nugarėlės metalinę vielą pakabinimui.
Dalyvio mokestis - $50 arba atnaujinama narystė 2020 m.
Atidarymas planuojamas Spalio 3 d. 6 v.v.

Lauksime, stengsimės sukurti šventę visi kartu!

Nuoširdžiai,
Asta Zimkus ir visa komanda
630-291-0097